Kart Oppdalsved3

Vedlagt kart viser veien fra E6 ved Skogtun og opp til gården.