Kjøper velger selv leveringsmåte :

 

1. Kjøper henter selv veden på Fagerhaug. Hvis kjøper ønker å ta med seg storsekken er det ett depositum kr. 200,- pr. sekk. Det beste er at kjøper kommer med bilhenger med høge karmer eller henger som rommer 1500 liter, hvor vi tømmer sekken i kjøpers henger.

 

2. Vi kjøre ut veden til kjøper (i Oppdal). Vi tømmer sekkens innhold i bilhenger og kjøre den til kjøper. Hengeren plasseres hos kjøper og hentes dagen etter, eller etter avtale, når kjøper har tømt.

 

3. Eller avtal annet.